ACOD UZ Gent

ACOD – ABVV openbare diensten – overheidsdiensten

Korte actie in Brussel tegen het uitblijven van een nieuw sociaal akkoord voor de gezondheidszorg.

Advertenties

RECHTVAARDIGE LOOPBAAN MEDEWERKERS? OPNIEUW ALLEEN MAAR VERLIEZERS?

Met grote spijt moet de ACOD vaststellen dat er nog steeds geen definitieve oplossing is voor het herstel van anciënniteit/ billijke verloning van de medewerkers van het UZ Gent.

Wij hadden het liever anders gezien…

Eerst hadden we het verhaal van functionele loopbaan (herstel anciënniteit).
Na een aantal jaren sloten alle vakbonden een formeel akkoord met het bestuur van het UZ Gent om volop te gaan voor de functieclassificatie om zo een oplossing te bieden aan het herstel van anciënniteit en tegelijk te zorgen voor een billijke verloning (gelijk loon voor gelijk werk).
In de eindfase van dit project breekt één vakbond zijn woord en trekt naar de rechtbank en gaat terug voor het dossier functionele loopbaan, waardoor alles en iedereen geblokkeerd wordt tot op vandaag.

Vorige maand werd door de rechtbank een uitspraak gedaan waarbij de rechter besliste dat de anciënniteit dient hersteld te worden.
Het UZ Gent beslist om hiertegen in beroep te gaan.

Dit wil zeggen dat…

  • Er opnieuw een periode van een tweetal jaar onzekerheid begint.
  • Er nog steeds geen definitieve beslissing is door dit juridisch getouwtrek.
    Er geen andere uitweg is omdat geld immers maar 1 keer kan uitgegeven worden (of via de teruggave van anciënniteit of via functieclassificatie met herstel anciënniteit).

En over een paar jaar…

  • Is het mogelijk dat het UZ Gent terug in het ongelijk wordt gesteld en zal er voor alle personeelsleden een rechtzetting moeten komen (maar zal het probleem rond gelijke en billijke verloning blijven bestaan).
    Of wordt het UZ Gent in zijn gelijk gesteld en dan kan dit ganse dossier alle (al dan niet juridische) kanten uit…

En tot slot: laat er geen twijfel over bestaan, gelijk wat de uitkomst zal zijn, de ACOD zal er op staan dat iedereen op dezelfde manier behandeld wordt in dit dossier.

Integriteit…

ingescand pamflet integriteit

Project 600

Net zoals vorige jaren wordt het project “600” verder gezet. Voor het schooljaar 2017 – 2018 wordt de kans geboden aan 120 werknemers van de publieke sector om met behoud van loon de opleiding verpleegkunde te volgen (bachelor – HBO5).De toelatingsvoorwaarden zijn de volgende:
tewerkgesteld zijn in een openbare instelling behorend tot de federale gezondheidssectoren (ziekenhuizen, PVT, IBW, RVT,…);  

tenminste halftijds tewerkgesteld zijn (statutair – contractueel);

een minimumervaring hebben van 3 jaar in één of meerdere instellingen behorend tot de federale gezondheidszorg (privé of openbaar);

bij aanvang van de opleiding nog een voorziene loopbaan hebben van 5 jaar per studiejaar;

medisch geschikt zijn om de opleiding verpleegkundige te volgen en om het beroep uit te oefenen;

niet in het bezit zijn van een brevet, een graduaat of een diploma van bachelor in de verpleegkunde;

voldoen aan de toelatingsvoorwaarden van het onderwijs dat de werknemer wenst te volgen;
zich ertoe verbinden na het slagen in de opleiding minstens 5 jaar te zullen werken als verpleegkundige (voltijds of deeltijds) in de sector.
Geïnteresseerden kunnen zich uiterlijk voor 4 mei 2017 inschrijven. ( zie UPDATE )
De benodigde formulieren kan men bekomen bij uw vakbond of op het P – loket.
Voor bijkomende info: 24199 of acod@uzgent.be 
UPDATE!! De inschrijvingstermijn is verlengd tot 15 mei.
 

Aanvraag syndicale premie 2016

Het aanvraagformulier voor de syndicale premie v/h refertejaar 2016 werd intussen aan alle personeelsleden bezorgd.

Om deze premie te ontvangen moet u natuurlijk aangesloten zijn bij een vakorganisatie (en de correcte vakcentrale).

 

Voor alle ABVV/ACOD aangesloten werknemers in het UZ Gent is de correcte ABVV Centrale (en Sector):

ACOD Overheidsdiensten

Wanneer u twijfelt, of u bent nog niet in de correcte Centrale aangesloten (AC, BBTK, Metaal, BTB,…) neem dan contact op voor een afspraak op 24199dect of via acod@uzgent.be .

 

Het ingevulde aanvraagformulier stuurt u voor 1 juli 2017 terug naar: ACOD, De Pintepark II/1°verdieping.

Het bedrag van de syndicale premie bedraagt 90 EUR.

Indien u het formulier om één of andere reden kwijt bent geraakt kan een duplicaat aangevraagd worden bij uw vakbond.

 

Nationale betoging zorgsector 21 maart 2017 – 10h30Brussel Noordstation – Praktische afspraken

Stakingsaanzegging werd ingediend bij de directie v/h UZ Gent om personeelsleden de kans te geven deel te nemen aan de manifestatie.

Inschrijven voor de manifestatie kan via acod@uzgent.be of 24199 dect.

De vitale behoeften worden in de komende weken vastgelegd, hou er dus rekening mee dat er mogelijks opvorderingen zullen gebeuren.

Vervoer wordt voorzien met de trein (na inschrijving), keuze uit verschillende opstapplaatsen (Gent, Aalst,…).

Er wordt verzameld aan Brussel – Noord omstreeks 10h30.

Leden die staken hebben recht op stakersvergoeding (kopie loonstrookje opsturen).

Voor verdere vragen: 24199 dect of acod@uzgent.be 

Yves DERYCKE​​ , voorzitter

Sabine VAN BEVER​, ondervoorzitter

Katrien VAN KEIRSBILCK, ondervoorzitter

Betoog mee voor een nieuw sociaal akkoord 21 maart 2017, 10u30 station Brussel Noord

affiches-nl

Word ACOD-militant!!

Ben je nog geen afgevaardigde maar heb je wel interesse om actief te worden binnen onze vakbond? Neem dan contact op met ons.

Ervaring is niet vereist, vormingen worden voorzien.

We hebben denkers, doeners & durvers nodig: ieder profiel is welkom!

Bekijk hier het promofilmpje.

Gezonde wensen voor een best 2017

hny_edited-1

K.B. 78: Update

Het kabinet van minister Maggie De Block is sinds enige tijd bezig met de hervorming van het fameuze “K.B. 78” (uitoefening van de zorgberoepen).
Deze “hervorming” was ook opgenomen in het federaal regeerakkoord.
Op 28 september werd daarover in Brussel een “startconferentie” georganiseerd.

De daaropvolgende toelichting aan de vakorganisaties (eind oktober) op het kabinet van de minister bracht een aantal “zorgwekkende pistes” aan het licht.

bericht_hervorming_kb_78

Berichtnavigatie