ACOD UZ Gent

ACOD – ABVV openbare diensten – overheidsdiensten

Integriteit…

ingescand pamflet integriteit

Project 600

Net zoals vorige jaren wordt het project “600” verder gezet. Voor het schooljaar 2017 – 2018 wordt de kans geboden aan 120 werknemers van de publieke sector om met behoud van loon de opleiding verpleegkunde te volgen (bachelor – HBO5).De toelatingsvoorwaarden zijn de volgende:
tewerkgesteld zijn in een openbare instelling behorend tot de federale gezondheidssectoren (ziekenhuizen, PVT, IBW, RVT,…);  

tenminste halftijds tewerkgesteld zijn (statutair – contractueel);

een minimumervaring hebben van 3 jaar in één of meerdere instellingen behorend tot de federale gezondheidszorg (privé of openbaar);

bij aanvang van de opleiding nog een voorziene loopbaan hebben van 5 jaar per studiejaar;

medisch geschikt zijn om de opleiding verpleegkundige te volgen en om het beroep uit te oefenen;

niet in het bezit zijn van een brevet, een graduaat of een diploma van bachelor in de verpleegkunde;

voldoen aan de toelatingsvoorwaarden van het onderwijs dat de werknemer wenst te volgen;
zich ertoe verbinden na het slagen in de opleiding minstens 5 jaar te zullen werken als verpleegkundige (voltijds of deeltijds) in de sector.
Geïnteresseerden kunnen zich uiterlijk voor 4 mei 2017 inschrijven. ( zie UPDATE )
De benodigde formulieren kan men bekomen bij uw vakbond of op het P – loket.
Voor bijkomende info: 24199 of acod@uzgent.be 
UPDATE!! De inschrijvingstermijn is verlengd tot 15 mei.
 

Aanvraag syndicale premie 2016

Het aanvraagformulier voor de syndicale premie v/h refertejaar 2016 werd intussen aan alle personeelsleden bezorgd.

Om deze premie te ontvangen moet u natuurlijk aangesloten zijn bij een vakorganisatie (en de correcte vakcentrale).

 

Voor alle ABVV/ACOD aangesloten werknemers in het UZ Gent is de correcte ABVV Centrale (en Sector):

ACOD Overheidsdiensten

Wanneer u twijfelt, of u bent nog niet in de correcte Centrale aangesloten (AC, BBTK, Metaal, BTB,…) neem dan contact op voor een afspraak op 24199dect of via acod@uzgent.be .

 

Het ingevulde aanvraagformulier stuurt u voor 1 juli 2017 terug naar: ACOD, De Pintepark II/1°verdieping.

Het bedrag van de syndicale premie bedraagt 90 EUR.

Indien u het formulier om één of andere reden kwijt bent geraakt kan een duplicaat aangevraagd worden bij uw vakbond.

 

Nationale betoging zorgsector 21 maart 2017 – 10h30Brussel Noordstation – Praktische afspraken

Stakingsaanzegging werd ingediend bij de directie v/h UZ Gent om personeelsleden de kans te geven deel te nemen aan de manifestatie.

Inschrijven voor de manifestatie kan via acod@uzgent.be of 24199 dect.

De vitale behoeften worden in de komende weken vastgelegd, hou er dus rekening mee dat er mogelijks opvorderingen zullen gebeuren.

Vervoer wordt voorzien met de trein (na inschrijving), keuze uit verschillende opstapplaatsen (Gent, Aalst,…).

Er wordt verzameld aan Brussel – Noord omstreeks 10h30.

Leden die staken hebben recht op stakersvergoeding (kopie loonstrookje opsturen).

Voor verdere vragen: 24199 dect of acod@uzgent.be 

Yves DERYCKE​​ , voorzitter

Sabine VAN BEVER​, ondervoorzitter

Katrien VAN KEIRSBILCK, ondervoorzitter

Betoog mee voor een nieuw sociaal akkoord 21 maart 2017, 10u30 station Brussel Noord

affiches-nl

Word ACOD-militant!!

Ben je nog geen afgevaardigde maar heb je wel interesse om actief te worden binnen onze vakbond? Neem dan contact op met ons.

Ervaring is niet vereist, vormingen worden voorzien.

We hebben denkers, doeners & durvers nodig: ieder profiel is welkom!

Bekijk hier het promofilmpje.

Gezonde wensen voor een best 2017

hny_edited-1

K.B. 78: Update

Het kabinet van minister Maggie De Block is sinds enige tijd bezig met de hervorming van het fameuze “K.B. 78” (uitoefening van de zorgberoepen).
Deze “hervorming” was ook opgenomen in het federaal regeerakkoord.
Op 28 september werd daarover in Brussel een “startconferentie” georganiseerd.

De daaropvolgende toelichting aan de vakorganisaties (eind oktober) op het kabinet van de minister bracht een aantal “zorgwekkende pistes” aan het licht.

bericht_hervorming_kb_78

Het gaat wel degelijk over de patiënt, niet over het geld??

Onlangs was er heel wat te doen over de supplementen die plastisch chirurgen aan patiënten vragen i.h.k.v. borstreconstructies met eigen weefsel.
Niettegenstaande er in een nieuw voorstel van akkoord door de overheid daarvoor 3,2 miljoen EURO extra werd uitgetrokken vinden een aantal plastisch chirurgen dat zij toch verder supplementen mogen aanrekenen.

Deze houding kon uiteraard op géén sympathie rekenen, noch van de bevoegde minister (M. De Block), noch van het grootste artsensyndicaat (BVAS), laat staan de betrokken patiënten…

Intussen hebben toch een 14 tal ziekenhuizen, waaronder 3 universitaire (UZ Leuven, UZ Antwerpen & CHU de Liège) het nieuwe akkoord getekend.

Groot is onze verbazing dat het UZ Gent (nog) niet op deze lijst voorkomt.

Navraag leert intussen dat de directie het akkoord wel heeft getekend, MAAR dat enkele plastisch chirurgen van het UZ Gent dat om bepaalde (?) redenen niet doen…

Het is blijkbaar ook de eerste keer dat het akkoord van de plastisch chirurgen individueel vereist is…

Wat dit nu concreet betekent voor ons ziekenhuis én onze patiënten is momenteel onduidelijk.

Hebben hun collega’s plastisch chirurgen (minstens in de drie universitaire ziekenhuizen) dan ongelijk dat zij de nieuwe overeenkomst wel tekenen?

Maar zoals gezegd: het gaat wel degelijk over de patiënt, niet over het geld!

Nationale betoging zorgsector 24 november 2016Brussel Noord 10h30 Praktische afspraken!

– ACOD leden kunnen inschrijven via acod@uzgent.be of telefonisch op 24199 (vermeld je rijksregisternummer en bankrekeningnummer).

 

– Ben je ingeschreven dan zal er een treinticket beschikbaar zijn in het station Gent Sint Pieters (onthaalstand ABVV). Voor leden die vanuit een ander station willen vertrekken: geef ons een seintje.

 

– Leden die in staking zijn hebben recht op een stakersvergoeding.

 

– We spreken af omstreeks 09h00 aan de onthaalstand ABVV (ACOD-BBTK-AC) in station Gent Sint Pieters.

 

– Personeelsleden die opgevorderd worden dienen uiteraard gevolg te geven aan de oproeping, dus moeten komen werken in hun voorziene shift.

 

– Nog eens kort het waarom van deze staking/betoging: 

de zware besparingen in de gezondheidszorg, 

geen uitzicht op werkbaar werk/eindeloopbaan, 

verdere verhoging van de werkdruk, 

aanval op bestaande sociale akkoorden (afschaffen arbeidsduurvermindering vanaf 45j)

afschaffen bijkomend verlof vanaf 52j

geen enkel perspectief op een nieuw sociaal akkoord,

…m.a.w.: HET PERSONEEL & DE PATIENT zijn weer de dupe!

 

Dus: een “warme” oproep voor jullie aanwezigheid op de betoging én de personeelsvergaderingen van 14 november (09h & 12h, aud. K12F) & 16 november (14h30, aud. Dwarsgebouw links, ingang 48).

 

Tenslotte: heb je nog vragen of suggesties → 24199 of acod@uzgent.be

Berichtnavigatie