ACOD UZ Gent

ACOD – ABVV openbare diensten – overheidsdiensten

Archief voor de maand “januari, 2012”

Gentse deurwaarder zoekt werkgevers die stakers willen intimideren

 

Staken mag dan al een recht zijn. Bij iedere staking leveren de werkgevers een juridische veldslag om de gevolgen van de staking te beperken. Een Gentse gerechtsdeurwaarder schreef zelfs een mail naar potentiële cliënten met de uitnodiging hen te helpen “de rechten van de werkwillenden en van de werkgevers te vrijwaren”.

 

Lees meer

#30j piket UZ Gent

ACOD militanten hebben vandaag pamfletten uitgedeeld aan de hoifdingang van het UZ Gent. Het overgrote deel van de mensen die langs hier binnenreden hadden sympathie voor de stakers en steunden de staking. Ook bij de coca cola vestiging in Gent, bij De Lijn, Volvo en vele andere firma’s waren er succesvolle piketten. Hopelijk snapt de regering deze massale uiting van ongenoegen en krijgt het overleg alsnog een nieuwe kans.

20120130-084854.jpg

Steun de staking van 30 januari 2012

Laat van je horen op sociale media. En bied de stemmingmakerij tegen de staking van antwoord. Laat horen en zien dat jij de staking steunt. Offline én online!

Wat kan je zoal doen?

Check de stakingssite van het ABVV

interview met Yves Derycke

Interview met Yves Derycke december 2011

Interview met Guido Rasschaert

interview met Guido Rasschaert december 2011

Sociaal-economische barometer ABVV

Barometer bewijst nood aan nieuw duurzaam model

De tweede editie van de ABVV Sociaal-economische barometer, het handige zakboekje met de kerncijfers van onze economie en samenleving, toont aan dat we dringend de stap moeten zetten naar een duurzame economie, een nieuw groeimodel dat welvaart, innovatie en sociale rechtvaardigheid combineert.

Lees meer op onze site.

Algemene Staking maandag 30 januari 2012: praktische info

Door de ACOD werd naar aanleiding van de harde en onrechtvaardige regerings- en besparingsmaatregelen opnieuw een stakingsaanzegging ingediend bij de eerste minister.
Omwille van de  ‘vitale behoeften’ in het ziekenhuis zijn op het BOC van 19 januari volgende afspraken gemaakt:
–    Iedereen heeft het recht om te staken, de leidinggevende zullen het personeel bevragen of men al dan niet staakt op 30 januari.
–    De hospitalisatiediensten en de bedrijfsondersteunende sector zullen op zondagsdienst draaien.
–    De poliklinieken en het operatiekwartier zal zijn activiteiten aanpassen aan de personeelsbezetting met een verzekerde minimale activiteit.
–    Ingeval van tekorten van personeel zal de directie personeel opvorderen via de gangbare procedure (persoonlijk overhandigd bewijs).
–    Verloftoekenning blijft nog mogelijk

Als je aangesloten bent bij onze vakorganisatie kan je een stakingsvergoeding ontvangen. Hiervoor dien je een kopie in van je loonfiche waarop de stakingsdag vermeld staat.
Voor meer info  24199d

Nieuws

Welkom op de actiesite van ACOD UZ Gent!!

Op deze site, die vooral zal dienst doen als verslaggever en aankondiging van acties, zal je alles kunnen bijhouden wat leeft en beweegt in de actieve vakbondswereld van de ACOD UZ Gent.

 

Berichtnavigatie