Algemene Staking maandag 30 januari 2012: praktische info

Door de ACOD werd naar aanleiding van de harde en onrechtvaardige regerings- en besparingsmaatregelen opnieuw een stakingsaanzegging ingediend bij de eerste minister.
Omwille van de  ‘vitale behoeften’ in het ziekenhuis zijn op het BOC van 19 januari volgende afspraken gemaakt:
–    Iedereen heeft het recht om te staken, de leidinggevende zullen het personeel bevragen of men al dan niet staakt op 30 januari.
–    De hospitalisatiediensten en de bedrijfsondersteunende sector zullen op zondagsdienst draaien.
–    De poliklinieken en het operatiekwartier zal zijn activiteiten aanpassen aan de personeelsbezetting met een verzekerde minimale activiteit.
–    Ingeval van tekorten van personeel zal de directie personeel opvorderen via de gangbare procedure (persoonlijk overhandigd bewijs).
–    Verloftoekenning blijft nog mogelijk

Als je aangesloten bent bij onze vakorganisatie kan je een stakingsvergoeding ontvangen. Hiervoor dien je een kopie in van je loonfiche waarop de stakingsdag vermeld staat.
Voor meer info  24199d