#30j piket UZ Gent

ACOD militanten hebben vandaag pamfletten uitgedeeld aan de hoifdingang van het UZ Gent. Het overgrote deel van de mensen die langs hier binnenreden hadden sympathie voor de stakers en steunden de staking. Ook bij de coca cola vestiging in Gent, bij De Lijn, Volvo en vele andere firma’s waren er succesvolle piketten. Hopelijk snapt de regering deze massale uiting van ongenoegen en krijgt het overleg alsnog een nieuwe kans.

20120130-084854.jpg