Is de vakbond nog van deze tijd?

Opiniestuk van Rudy De Leeuw op opiniepagina deredactie.be

Voor en na de interprofessionele nationale staking op 30 januari kregen de vakbonden alle mogelijke verwijten over zich heen, alsof we voor ons plezier en om onze medemensen wat te pesten, gaan staken. Haatmails, twitters, telefoons, brieven….stroomden binnen. Oudere mensen, maar zeker jongeren, deden onze eisen voor aanpassingen aan het regeerakkoord over de (brug)pensioenen, , vervroegde pensioenen, tijdskrediet, wachtuitkeringen, werkloosheidsuitkeringen…af als onrealistische eisen van een verouderd instituut, dat vakbond heet.

Lees meer.