1 minuut stilte

Naar aanleiding van de tragische gebeurtenis in Zwitserland betuigt de ACOD UZ Gent zijn steun aan alle getroffenen in deze onbeschrijflijke tragedie. Ook wij zullen om 11uur 1 minuut stilte in acht nemen tijdens onze vergadering.

De waarde van een kind is onschatbaar. De prijs die moet betaald worden voor het verlies ervan is dan ook onbetaalbaar…