ACOD UZ Gent

ACOD – ABVV openbare diensten – overheidsdiensten

Archief voor de dag “april 11, 2012”

Project 600 ook van start in 2012

Ook in 2012 gaat het project 600 van start. Meer info: Project 600 bericht 2012

Nieuwe bijzondere beroepstitel & bijzondere beroepsbekwaamheid

Onlangs verschenen in het Belgisch Staatsblad (13 maart 2012) twee ministeriële besluiten die een nieuwe bijzondere beroepstitel en een nieuwe bijzondere beroepsbekwaamheid regelen.

De nieuwe bijzondere beroepstitel heeft betrekking op de erkenning van verpleegkundigen gespecialiseerd in pediatrie en neonatologie.

De bijzondere beroepsbekwaamheid regelt de erkenning voor de beoefenaars van de verpleegkunde met een bijzondere deskundigheid in de diabetologie. lees meer: BBT-BBB april 2012

Berichtnavigatie