Nieuwe bijzondere beroepstitel & bijzondere beroepsbekwaamheid

Onlangs verschenen in het Belgisch Staatsblad (13 maart 2012) twee ministeriële besluiten die een nieuwe bijzondere beroepstitel en een nieuwe bijzondere beroepsbekwaamheid regelen.

De nieuwe bijzondere beroepstitel heeft betrekking op de erkenning van verpleegkundigen gespecialiseerd in pediatrie en neonatologie.

De bijzondere beroepsbekwaamheid regelt de erkenning voor de beoefenaars van de verpleegkunde met een bijzondere deskundigheid in de diabetologie. lees meer: BBT-BBB april 2012