Wijziging lidgeld

Vanaf 1 januari 2013 verhoogt de ledenbijdrage met 70 eurocent per maand. Deze verhoging is lager dan de index. Het … Meer