ACOD UZ Gent

ACOD – ABVV openbare diensten – overheidsdiensten

Wijziging lidgeld

Vanaf 1 januari 2013 verhoogt de ledenbijdrage met 70 eurocent per maand. Deze verhoging is lager dan de index. Het te betalen lidgeld voor een voltijds betalend lid zal dan 14,85€ bedragen.

Enkel berichtnavigatie

Reacties zijn gesloten.