Project 600

Onlangs is op het Beheerscomité Sociale Maribel voor alle Overheidsdiensten beslist om het project “600” verder te zetten. Voor het schooljaar 2013 – 2014 wordt de kans geboden aan 88 werknemers van de publieke sector om met behoud van loon de opleiding verpleegkunde (A1-A2, maximum 3 jaar) te volgen.
De toelatingsvoorwaarden zijn de volgende:

– tewerkgesteld zijn in een openbare instelling behorend tot de federale gezondheidssectoren;
– tenminste halftijds tewerkgesteld zijn (statutair, contractueel);
– minimumervaring van 3 jaar hebben in één of meerdere instellingen behorend tot de federale gezondheidssector (openbaar of privé);
– bij aanvang van de studies nog een voorziene loopbaan hebben van 5 jaar/studiejaar;
– voldoen aan de toelatingsvoorwaarden van het onderwijs dat de werknemer wil volgen;
– niet in het bezit zijn van een brevet, een graduaat of een diploma van bachelor in de verpleegkunde;
– zich ertoe verbinden na het slagen in de opleiding minstens 5 jaar te zullen werken als verpleegkundige in de sector (halftijds-voltijds).

Geïnteresseerden kunnen zich uiterlijk op 26 april 2013 inschrijven.
Inschrijvingsformulier, werkgeversattest, schoolattest en attest medische geschiktheid zijn te bekomen op het P-loket. Deze formulieren kunnen ook worden bekomen bij de ACOD op 3K4.
De selectie van de kandidaten zal gebeuren eind mei 2013.
Voor bijkomende info: 21499 of via acod@uzgent.be