Attractiviteitspremie 2013

In uitvoering van het federaal zorgakkoord 2005 – 2011 (publieke sector) wordt ook dit jaar de attractiviteitspremie uitgekeerd.

De premie van 480€ wordt aan de gezondheidsindex gekoppeld en zal bruto 577,18€ bedragen (bij voltijdse tewerkstelling en rekening houdend met de referentieperiode).

Voor deeltijds werkende personeelsleden wordt de premie uiteraard bepaald in verhouding tot de geleverde of gelijkgestelde arbeidsdagen over de referentieperiode.

De referentieperiode voor de berekening van het bedrag van de attractiviteitspremie 2013 waar de werknemer recht op heeft loopt van 1 oktober 2012 tot 30 juni 2013.

Van het bruto bedrag wordt naargelang het statuut van het personeelslid een RSZ inhouding gedaan van 3,55% (statutair personeelslid) of 13,07% (contractueel personeelslid).
Daarnaast wordt op het bedrag ook een bedrijfsvoorheffing (ongeveer 30%) afgehouden.

Concreet:

Voor een voltijds werkend personeelslid (vastbenoemd) zal de premie ongeveer 390€ bedragen, voor een contractueel personeelslid is dit ongeveer 352€.

De premie wordt eind november a.s. uitbetaald.