RV’s blijven behouden!!

Na de eerste vergadering van de werkgroep “compenserende maatregelen” deze voormiddag werd formeel beslist om de “RV’s “ als besparingsmaatregel van de agenda te halen.

De werkgroep (bestaande uit directieleden en vertegenwoordigers van de vakorganisaties) heeft vandaag de werkzaamheden aangevat en zal de toekomstige besparingsmaatregelen inzake aanwervingen, vervangingen,…enz. bespreken.

De vakorganisaties worden dus zoals deze zomer afgesproken in het proces betrokken en zullen hun adviezen kunnen formuleren alvorens de directie definitieve beslissingen neemt.

Ondermeer de “RV’s” lagen ook op tafel als mogelijke piste, maar finaal werd dus beslist om dit niet verder te weerhouden.

De ACOD kan uiteraard deze beslissing alleen maar toejuichen en is er tevens van overtuigd dat andere maatregelen een duurzamer (en rechtvaardiger) effect kunnen hebben.

We houden je op de hoogte van de verdere evolutie.