Interessante websites

Deze 2 sites zijn zeker het bezoeken waard:

De site www.respectophetwerk.be gaat over Psychosociale Risico’s. Psychosociale risico’s op het werk omvatten professionele risico die schade kunnen toebrengen aan de mentale of fysieke gezondheid van de werknemers en die ook een impact hebben op de veiligheid op de werkvloer en het goed functioneren van de bedrijven.
Stress, pesterijen, burn-out, zelfmoord, alcohol- en drugsmisbruik zijn de meest gekende uitingen van psychosociale risico’s die een belangrijke kost kunnen betekenen voor de werknemers, het bedrijf en de maatschappij in het algemeen.

Op www.voeljegoedophetwerk.be vind je meer info over Burnout. Een slechte levenskwaliteit op het werk kost de werkgever evenveel als de werknemer : stress, mentale en musculoskeletale aandoeningen zijn de meest voorkomende oorzaken van ziekte en afwezigheid.
Het gaat niet alleen om het economische verlies. Elke werknemer die afhaakt en langdurig afwezig is wegens ziekte, betekent een verlies inzake competenties en kennis voor de onderneming.