Vroedvrouwen mogen voortaan geneesmiddelen voorschrijven.

Vanaf 1 januari 2014 mogen vroedvrouwen die houder zijn van de beroepstitel van vroedvrouw autonoom bepaalde geneesmiddelen voorschrijven.

Deze vroedvrouwen moeten daarvoor voldoende opgeleid zijn. Buiten de beroepstitel van vroedvrouw moeten zij ook specifieke opleiding gevolgd hebben welke hun toelaten om geneesmiddelen voor te schrijven.

meer info