Project 600 – versie 2014

Onlangs is op het Beheerscomité Sociale Maribel voor alle Overheidsdiensten beslist om het project “600” verder te zetten. Voor het schooljaar 2014 – 2015 wordt de kans geboden aan 150 werknemers van de publieke sector om met behoud van loon de opleiding verpleegkunde (Bachelor – Gegradueerde) te volgen.
De toelatingsvoorwaarden zijn de volgende:

– tewerkgesteld zijn in een openbare instelling behorend tot de federale gezondheidssectoren;
– tenminste halftijds tewerkgesteld zijn (statutair, contractueel);
– minimumervaring van 3 jaar hebben in één of meerdere instellingen behorend tot de federale gezondheidssector (openbaar of privé);
– bij aanvang van de studies nog een voorziene loopbaan hebben van 5 jaar/studiejaar;
– voldoen aan de toelatingsvoorwaarden van het onderwijs dat de werknemer wil volgen;
– niet in het bezit zijn van een brevet, een graduaat of een diploma van bachelor in de verpleegkunde;
– zich ertoe verbinden na het slagen in de opleiding minstens 5 jaar te zullen werken als verpleegkundige in de sector (halftijds-voltijds).

Geïnteresseerden kunnen zich uiterlijk voor 5 mei 2014 inschrijven.
Inschrijvingsformulier, werkgeversattest, schoolattest en attest medische geschiktheid zijn te bekomen op het P-loket. Deze formulieren kunnen ook worden bekomen bij de ACOD op 3K4.

De selectie van de kandidaten zal gebeuren eind mei 2014, het resultaat van de selectie zal midden juni 2014 schriftelijk worden medegedeeld aan de kandidaten evenals aan hun werkgever.

Voor bijkomende info: tel 24199 of acod@uzgent.be