BADGEN IN WERKKLEDIJ…de waarheid heeft ook zijn rechten!

De VSOA heeft m.b.t. het badgen in werkkledij een “petitieactie” op touw gezet omdat zij hierover dixit VSOA een “ongunstig advies” hebben gegeven.

Wat zij niet zeggen is dat zij net zoals ACOD & ACV Openbare diensten hierover een protocol van akkoord getekend hebben in Sectorcomité XVIII én laatst ook nog op het BOC van 20/02/2014 opnieuw een formeel gunstig advies hebben gegeven.

In de weken daaropvolgend heeft de VSOA kennelijk gemeend om daarvoor plots de inspectie van sociale wetten te moeten inschakelen…met als resultaat (BOC mei 2014) dat de inspectie géén argumenten heeft gevonden om deze maatregel naar de prullenmand te moeten verwijzen. Er werd bijgevolg door de inspectie een proces verbaal van verzoening opgetekend.

De ACOD heeft deze maatregel gunstig geadviseerd (net zoals ACV openbare diensten en VSOA) op basis van redelijke argumenten die daarover door de directie werden aangebracht.

Wij zijn ervan overtuigd dat in de huidige omstandigheden (de zorgsector heeft al zware besparingen moeten doorstaan en er komen er nog, én 4 op 10 ziekenhuizen draait al in het rood…) het belangrijker is te zorgen voor het behoud van onze loon – en arbeidsvoorwaarden zoals die nu bestaan én die tot de beste in de sector behoren (sommige gunstige maatregelen zijn zelfs in andere zorginstellingen onbestaande).

Een aantal voorbeelden: onze vaste benoeming (die overal onder druk staat), “onze RV’s” (eigenlijk ons totaal pakket aan verlof!), het statuut van het ziekenhuis (zoek nog maar eens een openbaar ziekenhuis in Vlaanderen…), de sedert jaren volledige en onverkorte toepassing van alle federale sociale akkoorden (zelfs al worden deze niet volledig gefinancierd door de federale overheid…),…het lijstje is lang genoeg.

Men kan dus spelen met minuten én tegelijk heel wat uren/dagen er voor moeten opofferen…de keuze is uiteraard geheel en alleen door de medewerkers te maken.

De ACOD weet in ieder geval waar ze zal voor staan en “vechten”…..