Prioriteiten van het ABVV, het ACV en de ACLVB voor de toekomstige federale regering

Drie weken na zijn aanstelling heeft informateur Bart De Wever nog geen enkel contact gezocht met de sociale gesprekspartners. Gelet op de sociaaleconomische en budgettaire context is dit onbegrijpelijk. Daarom zien ABVV, ACV en ACLVB zich verplicht om via de media veertien gezamenlijke prioriteiten voor de federale regeringsvorming kenbaar te maken. Hopelijk leest de informateur mee.

We willen dat er op korte termijn een federale regering tot stand komt. Een regering die, in samenwerking met de sociale gesprekspartners, voluit gaat voor de creatie van kwaliteitsvolle banen en voor een doorstart van de reële economie. Zonder afbraak van welvaart en welzijn. Dus zonder kortzichtig besparingsbeleid waarvan enkel werkgevers en aandeelhouders beter worden.

Geen louter ideologisch, neoliberaal economisch verhaal…

Lees er alles over op  www.abvv.be