Werkgevers moeten burn-out voorkomen

Burn-out is wettelijk erkend. Je werkgever is verplicht om preventieve maatregelen te nemen en jij kan zelf makkelijker om hulp vragen.

 

Werkgevers moeten sinds 1 september preventiemaatregelen nemen om ‘psychosociale risico’s’ op het werk te voorkomen en de gevolgen ervan in te perken. Dat is het gevolg van een wet die eerder dit jaar werd gestemd. Het gaat onder andere om pesterijen, geweld en ongewenst seksueel gedrag.

ABVV/FGTB Share.