Laat je niet pluimen door een antisociaal, onevenwichtig en onrechtvaardig regeerakkoord!!

Laat je niet pluimen door een antisociaal, onevenwichtig en onrechtvaardig regeerakkoord
Jij wordt gepluimd terwijl de grote vermogens en bedrijven geen inspanning moeten leveren. Dat pikt je vakbond niet. We verwijzen dit regeerakkoord naar de vuilbak.

De drie vakbonden –ABVV, ACV en ACLVB– hebben het federaal regeerakkoord grondig bestudeerd. Vandaag, 15 oktober, hebben we onze analyse publiek gemaakt.

Antisociaal, onevenwichtig en onrechtvaardig

Dit regeerakkoord is bijzonder antisociaal, onevenwichtig en vooral erg onrechtvaardig. Er worden volop besparingen doorgevoerd op de kap van de werknemers, terwijl van de grootste vermogens en de grote bedrijven geen noemenswaardige inspanningen worden gevraagd.

De kostenbesparende maatregelen zoals de indexsprong, een hervorming van de wet van 1996, de besparingen op vlak van pensioenen en werkloosheidsuitkeringen, maar ook nieuwe inkomsten (zoals een verhoging van de btw en accijnzen), raken rechtstreeks de koopkracht, de portemonnee van de werknemers en de gezinnen.

En dat begint met de schoolverlater en de inschakelingsuitkeringen, gaat verder via de werknemers en de indexsprong en loonmatigingen om te eindigen bij onze bruggepensioneerden en gepensioneerden.

Wij verzetten ons scherp tegen de aantasting van de koopkracht die elk van deze maatregelen in zich draagt. De horrorcatalogus zal een vernietigend effect hebben op onze samenleving en maatschappij.

De financiering van de federale sociale zekerheid komt ernstig in gedrang. Onze gezondheidszorg komt onder druk te staan en patiënten zullen meer moeten betalen om kwalitatieve zorg te kunnen krijgen. Een basisrecht overigens voor iedereen. Wij vrezen voor meer armoede, zelfs onder werkenden…

Als verdedigers van de werknemers en de mensen aangewezen op een uitkering, én als middenveldorganisaties, hebben de vakbonden de morele plicht dit akkoord naar de vuilbak te verwijzen.

Koopkracht, eindeloopbaan en sociale zekerheid: dat zijn onze 3 speerpunten. En laat dit nu net de terreinen zijn die het zwaarst worden getroffen in dit antisociaal en onrechtvaardig regeerakkoord. Op vlak van een eerlijke fiscaliteit is in dit akkoord niets terug te vinden.

Informeren, sensibiliseren, actie voeren

Het ABVV, ACV en ACLVB hebben gemeenschappelijk een actieplan uitgewerkt. Allereerst zetten we alles in op informeren en sensibiliseren zodat iedereen goed weet wat er op zich afkomt. Zo zullen in de bedrijven personeelsvergaderingen worden gehouden die logischerwijs gepaard gaan met werkonderbrekingen.

Het actieplan zal in werking treden op 6 november met een grote nationale betoging in Brussel.

Daarna volgen acties – telkens op maandag – in de verschillende provincies:

24 november 2014 stakingsacties in de provincies Luik, Luxemburg, Limburg en Antwerpen

1 december 2014 stakingsacties in de provincies Namen, Henegouwen, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen

8 december 2014 stakingsacties in de provincies Vlaams-Brabant, Waals Brabant en Brussel

15 december 2014 algemene staking

Laat je niet pluimen – doe mee!

Meer info en campagnemiddelen volgen.