Persbericht m.b.t. Protocol Vitale Behoeften UZ Gent

Persbericht

Gent, 4 november ’14

Protocol vitale behoeften UZ Gent (betoging 6 november, stakingen 1 & 15 december 2014).

Naar aanleiding van de betoging 6 november eerstkomende (en de daaropvolgende stakingsdagen) werd door de ACOD op 22 oktober een stakingsaanzegging ingediend bij de directie van het UZ Gent. Daarbij werd tevens gevraagd om overleg te hebben over de vitale behoeften voor deze actiedagen.
Deze vraag werd herhaald op een vergadering met de directie op 23 oktober, maar een dringend overleg bleef uit.

De laatste week van oktober werd meermaals door de ACOD aangegeven dat overleg i.v.m. de actiedagen dringend was.

Pas vorige week woensdag werd gevolg gegeven aan deze vraag en werd overleg hieromtrent vooropgesteld op vrijdag 31 oktober (wat niet voor iedereen lukte).

Deze morgen moet de ACOD vaststellen dat er een “afsprakennota” werd overeengekomen met het ACV – OD en de VSOA (de ACOD kon onmogelijk aanwezig zijn op deze vergadering…). De mogelijke opvorderingen voor donderdag moeten zelfs nu nog opgestart worden!

De ACOD vindt deze manier van werken totaal “ondermaats” rekening houdend met het feit dat de directie van het UZ Gent toch ruim op tijd verwittigd werd van de stakingen/actiedagen, maar het kennelijk voor hen geen prioriteit was om tijdig de nodige afspraken te maken.

Niettegenstaande er in het verleden altijd wel een consensus werd gevonden stellen wij vandaag vast dat de directie daar vandaag niet in slaagt.

Wij hopen dat deze aanpak geen weerslag zal hebben op de patiëntenzorg die ten allen tijde moet gewaarborgd worden en dat de directie voor de stakingsdagen op 1 & 15 december toch met alle betrokken partijen de nodige schikkingen zal treffen.

Yves Derycke​​​​​​​
Voorzitter
0486/51 33 85

Katrien Van Keirsbilck
Ondervoorzitster
0496/19 07 98

1 Comment

Reacties zijn gesloten.