Directie UZ Gent uit de bocht?

Naar aanleiding van de betoging 6 november eerstkomende (en de daaropvolgende stakingsdagen) werd door de ACOD op 22 oktober een stakingsaanzegging ingediend bij de directie van het UZ Gent. Daarbij werd tevens gevraagd om overleg te hebben over de “vitale behoeften” voor deze actiedagen.
Deze vraag werd herhaald op een vergadering met de directie op 23 oktober, maar een dringend overleg bleef uit.

De laatste week van oktober werd meermaals door de ACOD aangegeven dat overleg i.v.m. de actiedagen dringend was.

Pas dinsdag 4 november wordt met de andere vakbonden een afsprakennota opgesteld… maar de ACOD wordt in dit verhaal compleet genegeerd!

De ACOD vindt deze manier van werken totaal “ondermaats” rekening houdend met het feit dat de directie van het UZ Gent toch ruim op tijd verwittigd werd (door de ACOD) van de stakingen/actiedagen, maar het kennelijk voor hen geen prioriteit was om tijdig de nodige afspraken te maken met de gekende gevolgen (onduidelijkheid en onzekerheid troef, opvorderingsprocedure die pas start vandaag 5 november,…). M.a.w. een bedroevende aanpak zoals nooit gezien!

Niettegenstaande er in het verleden altijd wel tijdig een consensus werd gevonden stellen wij vast dat de directie daar vandaag niet in slaagt.

Wij hopen dat deze aanpak geen weerslag zal hebben op de patiëntenzorg die ten allen tijde moet gewaarborgd worden en dat de directie voor de stakingsdagen op 1 & 15 december tijdig de nodige lessen zal trekken.

In ieder geval niet meer voor herhaling vatbaar….