Recente staking UZ Gent: Vakbonden zetten patiënten niet in de kou

De vakorganisaties van het UZ Gent hebben kennis genomen van het persbericht van Peter Dedecker (N-VA) waarin hij beweert dat de vakbonden door hun recente stakingsactie de patiënten in de kou zetten. “Dedecker gaat zeer kort door de bocht met zijn beweringen”, zegt Yves Derycke, voorzitter van ACOD UZ Gent.

“De vakbonden hebben inderdaad afspraken gemaakt met de directie van het ziekenhuis om net te vermijden dat de patiënt bij acties of een staking de dupe zou worden”, legt Derycke uit. “Die afspraken voorzien ook uitzonderingen waarbij (dringende) behandelingen met radiotherapie, chemotherapie, nierdialyse en uiteraard alle andere acute behandelingen kunnen doorgaan.” Dedecker geeft zelf aan dat sommige behandelingen verplaatst werden indien die als niet-dringend worden beschouwd. Het ziekenhuis draaide dus op zondagdienst. Derycke: “Dit is niet uitzonderlijk. Hetzelfde zondagsregime wordt aangehouden op feestdagen die in de week vallen, zoals Paasmaandag of Pinkstermaandag. Dan heeft niemand daar een probleem mee. En laat mij duidelijk zijn: wat dringend is wordt dusdanig ook behandeld!”

De vakbonden hebben in het verleden wat dat betreft al altijd hun verantwoordelijkheid genomen en zullen dat in de toekomst ook blijven doen. Steeds wordt voor ogen gehouden dat de patiënt in dergelijke situaties (stakingsrecht) maximaal moet ontzien worden. “Uit reacties die wij intussen kregen van het personeel kunnen wij opmaken dat het bericht van Dedecker allerminst gesmaakt wordt”, vertelt Derycke. “Integendeel, zij stellen zich de vraag of men wel voldoende beseft wat het betekent zich dagelijks ten volle in te zetten voor de patiënt en daar soms weinig appreciatie voor te krijgen.” Volgens Derycke zal het personeel door de besparingsmaatregelen in de gezondheidzorg nog harder en veel langer moeten werken.

De ACOD is benieuwd of Dedecker met evenveel vuur de belangen van de patiënt (en het personeel dat in de zorg werkt) zal verdedigen als de zoveelste besparingsronde hen opnieuw zal treffen.