Bericht aan de patiënten van het UZ Gent m.b.t. de algemene staking van maandag 15 december

Beste patiënt,

Naar aanleiding van de federale en Vlaamse regeringsmaatregelen staakt vandaag het personeel van het UZ Gent ook mee.

We doen dat niet zomaar: de beide regeringen hebben beslist om zwaar in te grijpen op de pensioenrechten, loonvorming en loopbaan van de werknemers, in zoverre dat er sprake is van afbraak van sociale verworvenheden en afbouw van de sociale welvaartsstaat.

Niettemin moet de burger bijna dagelijks in de pers vernemen dat de grote bedrijven en vermogenden buiten schot blijven en zij verder gebruik kunnen maken van allerlei achterpoortjes om mogelijke inspanningen te omzeilen.

De zwaarste inspanningen worden dus opgelegd aan de “gewone man”, zonder ook maar enig ernstig overleg daaromtrent te voeren.

Daarbij wordt ook de patiënt niet ontzien, integendeel:
consultaties zullen duurder worden voor de patiënt (remgeld),
de ziekenhuisfactuur zal stijgen,
de patiënt zal zelf moeten instaan om bepaalde (duurdere) nazorg te verkrijgen,
voor sommige medicatie zal de patiënt meer moeten betalen…

Daarnaast zal er door de besparingsmaatregelen in het gezondheidsbudget verder gesnoeid worden op het personeel aan en naast het bed van de patiënt.

M.a.w. zowel de patiënt als het personeel in de zorg zijn slachtoffer van de regeringsmaatregelen en daarom zeggen wij vandaag NEEN aan deze afbraakpolitiek.

Wij vragen dan ook begrip voor onze acties.