Staking maandag 15 december: praktische info

Op 15 december zal er ook in het UZ Gent gestaakt worden.
Om de noodzakelijke zorgverlening tijdens de staking zo vlot mogelijk te laten verlopen, werden afspraken gemaakt met de directie:

• Het ziekenhuis zal op zondagsdienst werken. Dit wil zeggen dat diensten die op een zondag niet werken (poliklinieken, ondersteunende diensten), ook niet open zijn op 15 december voor patiënten en/of interne klanten. Vanzelfsprekend blijft de dringende en noodzakelijke zorg altijd gegarandeerd. Dit wil echter niet zeggen dat deze diensten gesloten zijn voor werkwilligen (zij kunnen dus terecht op hun dienst).
• Enkel de mensen die nodig zijn om de vitale behoeften te verzekeren kunnen opgevorderd worden en krijgen een toegangskaart.
• Wie wil komen werken, moet wel rekening houden met hinder en vertragingen (verkeer, openbaar vervoer, …)
• Indien je opgevorderd wordt, moet je gevolg geven aan de opvordering.

Iedereen heeft het recht om te staken.
Stakers (en indien lid van een vakorganisatie) hebben recht op een stakersvergoeding (info bij je vakorganisatie).

We voelen allemaal dagelijks de effecten van de besparingen in de gezondheidszorg op de werkvloer. Wie dus staakt en niet gewoon thuis wil blijven, kan aansluiten bij onze stakerspiketten! Indien mogelijk, graag een seintje vooraf.

Wie om praktische redenen niet aanwezig kan zijn op de stakersposten, kan natuurlijk ook thuisblijven om te staken.