Militantenconcentratie Gemeenschappelijk Vakbondsfront in Brussel op 11 maart

Het Gemeenschappelijk Vakbondsfront heeft beslist een militantenconcentratie te organiseren in Brussel op 11 maart, vanaf 11u tot 13u. Met die militantenconcentratie wil het Gemeenschappelijk Vakbondsfront de druk op de regering verhogen aangaande:

1. Rechtvaardige fiscaliteit en de tax shift.

2. De regeringsmaatregelen in de werkloosheidsverzekering, de beschikbaarheid en de pensioenhervorming voor de privéen openbare sector. Dit alles in het perspectief van een sterke federale sociale zekerheid.

3. De koopkracht en de indexsprong.

4. De verdediging van kwalitatieve openbare diensten en de onderhandelingen voor de werknemers in de openbare sector en onderwijs.

Tussen nu en 11 maart organiseert het gemeenschappelijk vakbondsfront ook informatiesessies in ondernemingen, sensibiliseringsacties en regionale acties. Meer praktische informatie over de militantenconcentratie volgt zodra beschikbaar.