Stakingsvergoeding

Leden die gestaakt hebben op 6/11/15, 1/12/15 of 15/12/15 hebben recht op een stakingsvergoeding.
Om deze te krijgen dient men een kopie van de loonfiche van de maand januari 2015 onder gesloten omslag op te sturen naar ACOD UZ Gent op 3K4. Het is op de wedde van januari 2015 dat de stakingsdag(en) in mindering worden gebracht.

Voor meer info: acod@uzgent.be of 24199