Functieclassificatie, het vervolg…

Gisteren werd aan de vakorganisaties de beslissing v/d Raad van Bestuur d.d. 26 mei 2015 m.b.t. het FUCLA project kenbaar gemaakt:

De Raad van Bestuur gaat akkoord om het bijkomend gevraagde budget te voorzien (gefaseerd) over 10 jaar op voorwaarde dat een protocol van akkoord wordt bereikt met de vakorganisaties over volgende zaken:

  • de invoering van een evaluatiebeleid (wat er eigenlijk al jaren zou moeten zijn…)
  • het instemmen met het outsourcen van schoonmaak en catering (op basis van een kosten – batenanalyse), daarbij gesteld dat dit enkel bij “natuurlijke” uitstroom wordt toegepast (lees: géén naakte ontslagen).

Dergelijk akkoord zou voor het einde van het jaar moeten bereikt worden om het project FUCLA in uitvoering te krijgen.

Gisteren heeft de ACOD op de personeelsvergadering al wat signalen opgevangen, maar via dit bericht wensen wij ook de reacties van andere personeelsleden te vragen.

Dus voor bijkomende info, vragen en reacties → één adres: acod@uzgent.be of 21499.

Een standpunt van de vakorganisaties wordt gevraagd vóór 9 juni aanstaande.