FUCLA – Update

Na de onderhandelingen over de functieclassificatie werd op woensdag 10 juni 2015 eindelijk een protocol van akkoord getekend door de ACOD en het ACV – OD.

Dit akkoord kwam er nadat de directie op een aantal “gevoelige” punten over de brug is gekomen (zie vorige berichtgevingen).

De ACOD is van mening dat hiermee een belangrijke stap werd gezet om het project (na het lange voorbereidingstraject) in uitvoering te kunnen laten gaan.

Over het inhoudelijk aspect van het protocol zal ten gepaste tijde worden gecommuniceerd, maar nu is vooral belangrijk dat de Raad van Bestuur op 29 juni in alle sereniteit én met volle kennis van zaken hierin de definitieve beslissing kan nemen.

Finaal moet het protocol voor de formele afronding nog naar het Sectorcomité XVIII (Vlaams gewest – Vlaamse gemeenschap).

De uitvoeringsmodaliteiten kunnen daaropvolgend in de komende maanden verder besproken worden.

Zodra het “proces” volledig is geformaliseerd zal er uiteraard op meerdere momenten uitvoerige toelichting gegeven worden.