Tax Shift regering Michel haalt strop rond nek werknemers verder aan

23 juli 2015
Nadat de regering Michel eerst tot een indexsprong besloot met de loze belofte dat die op termijn meer jobs en koopkracht zou opleveren, houdt ze de werknemers nu opnieuw voor de gek. Met haar tax shift bewijst deze regering definitief dat ze rijdt voor de rijken en ondernemers, terwijl ze alle werknemers en de openbare diensten de rug toekeert.

De indexsprong moest er zogezegd komen omdat zo – door lagere loonkosten – bedrijven meer jobs zouden kunnen creëren. Een garantie is er echter allerminst en de bedrijven hebben ook geen verplichting de verminderde uitgaven effectief in jobs om te zetten. Meer nog, in plaats van extra jobs te genereren, vernietigt de regering Michel die, namelijk door de besparingen in de openbare diensten. Zo zorgt bijvoorbeeld een tekort aan personeel en middelen bij de FOD Financiën dat de belastingen niet fatsoenlijk kunnen gecontroleerd worden. De schatkist en in het verlengde de overheid loopt daardoor miljarden euro mis. Domheid of doelbewuste strategie?

Kind van de rekening zijn in elk geval de werknemers. Allen zullen meer moeten betalen voor minder dienstverlening en wie werkt in de openbare sector wordt dubbel gepakt: hogere facturen én het risico om de job te verliezen.

Met haar zogenaamde tax shift gaat de regering Michel op hetzelfde elan door: ze geeft geld aan bedrijven en aan wie in staat is uitgaven terug te trekken via de belastingen (een villa, een dure sportwagen, …). Tegelijk liegt deze regering wie in de privé of de openbare sector werkt voor door te beweren dat ze op termijn beter zullen worden van deze belastingverschuiving. Het beloofde extra geld in het loonzakje zal echter onmogelijk de hogere kosten van energie, diesel of openbare dienstverlening kunnen compenseren. Uiteindelijk zal elke werknemer zijn bankrekening zien bloeden.

De ACOD is voorstander van een rechtvaardige en sociale tax shift, waarbij de sterkste schouders meer bijdragen om zo de rest van de bevolking meer ademruimte te geven. De regering Michel gaat daar lijnrecht tegenin. Ze haalt de strop rond de nek van de werknemers van de privé en de openbare sector verder aan. Hoe lang nog voor ze ook het bankje wegtrapt?
Chris Reniers

voorzitter ACOD