Integratie UZ Gent in UGent

De ACOD heeft kennis genomen van de diverse berichten (Vlaamse regering, UGent, UZ Gent) m.b.t. de toekomstige integratie van UZ Gent in UGent.

Vrijdag laatstleden heeft de Vlaamse regering daarover een conceptnota goedgekeurd.

Een taskforce met vertegenwoordigers van alle betrokken partijen (Vlaamse regering, UGent, UZ Gent) zal de minister van Onderwijs (voogdij) bijstaan bij de verdere uitwerking van de bepalingen in de goedgekeurde conceptnota.

Verdere details zijn vandaag nog onbekend…

De ACOD zal in ieder geval alert zijn om de rechten van personeel v/h UZ Gent én het statuut van het ziekenhuis te bewaken!

Wij hopen trouwens dat alle betrokken partijen (dus ook de sociale partners) zullen uitgenodigd worden om deel te nemen aan deze gesprekken m.b.t. de integratie.

De ACOD zal het personeel van zodra mogelijk op geregelde tijdstippen op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen.