Remediëringsplan?

Maandag 30 november laatstleden werd door de Raad van Bestuur van het UZ Gent een “remediëringsplan” m.b.t. de begroting 2016 goedgekeurd.

Het “remediëringsplan” bevat o.a. een aantal besparingsmaatregelen t.a.v. het personeel.

De ACOD en het ACV-OD zijn op zijn minst gezegd “not amused” met het feit dat de directie zich nog geen moeite heeft getroost om hierover in overleg te gaan met de vakorganisaties (wat in deze toch wel een noodzaak is)…Meer zelfs, wij vernemen dat er binnen de sectoren wel al tekst en uitleg (met detail) is gegeven over de te verwachten maatregelen. Il faut le faire!

Vandaag pas komt het bericht dat vermeld plan zal worden “toegelicht” op de vergadering van het basisoverlegcomité (BOC) van donderdag 17 december, rijkelijk laat dus… 

Bovendien zal wat de vakorganisaties betreft het niet alleen bij een toelichting kunnen/mogen blijven.

Afsluitend: had de directie trouwens recent niet beloofd om het sociaal overleg in deze beter te respecteren?

 

Wordt zonder twijfel vervolgd…