Bijzondere beroepstitels, bijzondere beroepsbekwaamheden en premies

De Vlaamse regering nam onlangs (11 december 2015) een besluit om de regeling m.b.t. de premies voor de bijzondere beroepstitels – en bekwaamheden (BBT – BBK) op te schorten in de instellingen waarvoor zij budgettair bevoegd voor zijn. Er wordt tevens in een overgangsperiode voorzien. Over het besluit wordt nog advies ingewonnen bij de Raad van State en er zal nog overlegd worden in het interministeriële Comité Volksgezondheid (lees Vlaams overheid en federale overheid).

Meer details zijn voorlopig niet bekend, maar gezien de gemeenschappen en gewesten ook bevoegd zijn (sinds 1 juli 2014) voor de “normering” in de ziekenhuizen valt de impact m.b.t. de BBT – BBK’s hierover nog af te wachten.

Het “verhaal” is vrij complex gelet op de nakende actualisatie K.B. nr.78 (o.a. uitoefening verpleegkunde) met ingeperkte specialisatiedomeinen, de mogelijke opstart IFIC dossier (functieclassificatie privé zorgsector) met daaraan gekoppeld de integratie van de premies in de nieuwe barema’s (privésector) én de positie van de openbare sector (?).

M.a.w. veel onduidelijkheid/vragen en weinig antwoorden voor alle betrokkenen…

De vakorganisaties hebben destijds heel wat vragen gesteld omtrent de duurzaamheid en het budget voor deze premies maar daar was toen weinig oren naar, vandaag zien we nu gebeuren waar we voor waarschuwden…

Dat de verpleegkundige beroepsorganisaties zich hierin in het verleden misschien wat vergaloppeerd hebben is waarschijnlijk een “understatement”.

In ieder geval, de ACOD volgt de zaak op de voet en zal verder informeren zodra daar verder nieuws over is.

 

Voor verdere vragen → 21499