Update besparingsmaatregelen

Op donderdag 7 januari is er een extra BOC (basisoverlegcomité) doorgegaan i.v.m. de aangekondigde besparingsmaatregelen nl.: 

• afschaffen twee halve dagen Gentse feesten en reglementaire feestdag 15 november;

• gedeeltelijke wervingsstop: 2 op 3 medewerkers worden niet vervangen.

Na het consulteren van het personeel en de input die we van jullie kregen, hebben ACOD en ACV openbare diensten aan de directie laten weten niet akkoord te kunnen gaan met de voorgestelde besparingsmaatregelen. De boodschap is dat er best eerst gekeken wordt naar andere manieren om de besparingsdoelstelling te behalen.

De directie is bereid om samen met de vakorganisaties andere manieren te zoeken om te besparen en het volgende werd dan ook afgesproken:

  • de maatregel om de twee halve dagen Gentse feesten en de reglementaire feestdag 15 november af te schaffen wordt on hold gezet in afwachting van een alternatief besparingsplan;
  • elke niet vervanging van een personeelslid zal worden voorgelegd aan het BOC, zodat de vakorganisaties de kans krijgen om na te gaan of de niet vervanging al dan niet haalbaar is voor de betrokken dienst en we er zeker van kunnen zijn dat de werkdruk niet toeneemt;
  • de directie zal samen met de vakorganisaties een alternatief besparingsplan onderhandelen (we gaan gebruik maken van de talrijke suggesties die we gekregen hebben van het personeel).