Stopzetting Functieclassificatie, algemene personeelsvergadering

Naar aanleiding van de beslissing van de Raad van Bestuur van 25/01/2016 om het functieclassificatieproject stop te zetten, organiseren ACOD en ACV Openbare Diensten een personeelsvergadering die doorgaat op

Vrijdag 18 maart 2016

in auditorium K12F

op volgende tijdstippen:

  • 9.30u
  • 11.30u
  • 13u
  • 15u

Het bijwonen van deze personeelsvergadering kan gebeuren middels dienstvrijstelling, rekening houdend met dienstnoodwendigheden.