Begrotingsakkoord. De regeringsrecepten zijn achterhaald: de ambtenaar betaalt

 ACOD is niet te spreken over de nieuwe maatregelen die de federale regering neemt om haar krakkemikkige begroting in evenwicht te krijgen.
 

In plaats van de strijden tegen fiscale en sociale fraude, te werken aan evenwichtige belastingen en iedereen in de mate van het mogelijke te doen bijdragen, kiest de regering voor haar oude, rechtse recepten. Het sociaal overleg wordt daarbij – eens te meer – met de voeten getreden. Voor de ACOD is het duidelijk: deze federale regering wil de openbare diensten met de grond gelijk maken.

De ACOD gaat niet akkoord met de voorstellen van de minister van Ambtenarenzaken met betrekking tot het ziektepensioen voor ambtenaren. Is de minister vergeten soms dat het de artsen zijn die die medische certificaten afleveren. Of impliceert de minister dat de artsen die certificaten afleveren op eenvoudige vraag van de patiënt? 

De ACOD verzet zich dan ook tegen de maatregelen die de ambtenaren afschilderen als zondebok voor het slechte politiek beleid. 

Eind april voorziet de ACOD een actieprogramma, gericht op:

  • het sensibiliseren van de bevolking over de nood van sterke openbare diensten en de herverdeling van de rijkdom ten voordele van de hele bevolking;
  • de verdediging van de verworven rechten van haar leden;
  • het stoppen van onevenwichtige maatregelen die enkel gericht zijn op de ambtenaren.

De ACOD zal alle mogelijke actiemiddelen inzetten.