PRAKTISCHE INFO NATIONALE BETOGING DINSDAG 24 MEI 2016 voor het UZ Gent personeel

Dinsdag 24 mei 2016 organiseert het gemeenchappelijk vakbondsfront een nationale betoging in Brussel aan het Noordstation (start van de betoging is voorzien om 11h00).

Er is voor deze betoging een stakingsaanzegging ingediend. Dit wil zeggen dat wie geen verlof of recup kan/wil nemen ook kan deelnemen aan deze actie d.m.v. staking.

Vooraf inschrijven is verplicht en kan voor de ACOD leden via 24199 of via de website http://www.acoduzgent.be. (vervoer wordt georganiseerd per trein). ACOD leden kunnen hier ook hier inschrijven: Hier klikken voor uw inschrijving

De leden van ACV-OD schrijven zich in via 23093 of via de website http://www.acvwerkt.be (vervoer wordt georganiseerd per trein).

 

Hou ook rekening met eventuele hinder bij het ander openbaar vervoer!

 

Neem deel aan de manifestatie zodat we massaal kunnen reageren tegen de asociale maateregelen die deze regering neemt tegen de werknemers en de bevolking.