PRAKTISCHE INFO voor UZ Gent personeel m.b.t. manifestatie Gent 31 mei 2016

Dinsdag 31 mei 2016 organiseert de ACOD een manifestatie in Gent op  de Vrijdagmarkt (begin om 10h30).

Er is voor deze manifestatie een stakingsaanzegging ingediend. Dit wil zeggen dat wie geen verlof of recup kan/wil nemen ook kan deelnemen aan deze actie d.m.v. staking.

Vooraf inschrijven is niet nodig.

Meer info via www.acoduzgent.be of 24199dect.

 

Op 31 mei 2016 organiseert de ACOD zelf acties (o.a. op de Vrijdagmarkt in Gent) om zo de focus te leggen op de problemen die dit regeringsbeleid veroorzaakt in de openbare sector:

 • een gebrek aan investeringen;
 • personeelsverminderingen:
 • een gebrek aan langetermijnvisie op de openbare sector met oog op de dienstverlening aan de bevolking;
 • sociaal overleg dat niet meer doet dan de schijn hoog houden.
 • De ACOD aanvaardt bovendien niet:
  de vermindering van de pensioenrechten van haar leden;
  de aanvallen op het statuut;
  de aanpassing van de ziekteregeling;
  de invoering van een minimale dienstverlening.

Alle acties waartoe onze sectoren beslissen op 31 mei zullen door de ACOD gedekt worden.

De ACOD zal het personeel van de openbare diensten, hun loon- en arbeidsvoorwaarden en een duurzame openbare dienstverlening aan de bevolking blijven verdedigen.