Project 600

Net zoals vorige jaren wordt het project “600” verder gezet. Voor het schooljaar 2016 – 2017 wordt de kans geboden aan 100 werknemers van de publieke sector om met behoud van loon de opleiding verpleegkunde te volgen (bachelor – HBO5).
De toelatingsvoorwaarden zijn de volgende:

 

  tewerkgesteld zijn in een openbare instelling behorend tot de federale gezondheidssectoren (ziekenhuizen, PVT, IBW, RVT,…);  

  tenminste halftijds tewerkgesteld zijn (statutair – contractueel);

  een minimumervaring hebben van 3 jaar in één of meerdere instellingen behorend tot de federale gezondheidszorg (privé of openbaar);

  bij aanvang van de opleiding nog een voorziene loopbaan hebben van 5 jaar per studiejaar;

  medisch geschikt zijn om de opleiding verpleegkundige te volgen en om het beroep uit te oefenen;

  niet in het bezit zijn van een brevet, een graduaat of een diploma van bachelor in de verpleegkunde;

  voldoen aan de toelatingsvoorwaarden van het onderwijs dat de werknemer wenst te volgen;

  zich ertoe verbinden na het slagen in de opleiding minstens 5 jaar te zullen werken als verpleegkundige (voltijds of deeltijds) in de sector.

Geïnteresseerden kunnen zich uiterlijk voor 4 juli 2016 inschrijven.

De benodigde formulieren kan men bekomen bij uw vakbond of op het P – loket.

 

Voor bijkomende info: 24199 of acod@uzgent.be