2 jaar regering Michel, geen gelukkige verjaardag…

2jaarmichelHogere facturen, minder sociale bescherming, langer, harder en soepeler werken voor minder koopkracht. Enkel de grote vermogens en bedrijven krijgen cadeaus. Een beleid dat we ook terugvinden bij de Vlaamse regering Bourgeois. Wij willen een ander, beter, rechtvaardig, eerlijk en evenwichtig beleid. Want er zijn wel degelijk alternatieven!

Betoog mee op 29 september in Brussel!!

 

pamflet-2jaarmichel-nationale-betoging-29-september-2016

affiche-2jaarmichel-nationale-betoging-29-september-2016