ACV-OD en ACOD hebben het sociaal overleg opgeschort 

Vandaag (15/9) hebben ACV-OD en ACOD het sociaal overleg opgeschort voor onbepaalde tijd.

 

De redenen hiervoor zijn de volgende:

• De besparingen op de kap van het personeel moeten stoppen! Op veel diensten is de werkdruk onhoudbaar, zijn er handen tekort en komt de kwaliteit en veiligheid in het gedrang.

• Het niet invoeren van de functieclassificatie zorgt voor een verdere scheeftrekking in gans de organisatie. Meer nog, enkele ‘happy few’ worden via sluikse omwegen bevoordeeld en de rest van het personeel blijft in de kou staan.

 

De grens is bereikt, we verwachten van de Raad van Bestuur dat ze deze signalen ernstig nemen en kleur bekennen om ‘ons’ ziekenhuis niet langer te laten ‘verzieken’.

 

Alle acties die hieruit voortvloeien, zullen voluit ondersteund worden.