Nationale betoging zorgsector 24 november 2016Brussel Noord 10h30 Praktische afspraken!

– ACOD leden kunnen inschrijven via acod@uzgent.be of telefonisch op 24199 (vermeld je rijksregisternummer en bankrekeningnummer).

 

– Ben je ingeschreven dan zal er een treinticket beschikbaar zijn in het station Gent Sint Pieters (onthaalstand ABVV). Voor leden die vanuit een ander station willen vertrekken: geef ons een seintje.

 

– Leden die in staking zijn hebben recht op een stakersvergoeding.

 

– We spreken af omstreeks 09h00 aan de onthaalstand ABVV (ACOD-BBTK-AC) in station Gent Sint Pieters.

 

– Personeelsleden die opgevorderd worden dienen uiteraard gevolg te geven aan de oproeping, dus moeten komen werken in hun voorziene shift.

 

– Nog eens kort het waarom van deze staking/betoging: 

de zware besparingen in de gezondheidszorg, 

geen uitzicht op werkbaar werk/eindeloopbaan, 

verdere verhoging van de werkdruk, 

aanval op bestaande sociale akkoorden (afschaffen arbeidsduurvermindering vanaf 45j)

afschaffen bijkomend verlof vanaf 52j

geen enkel perspectief op een nieuw sociaal akkoord,

…m.a.w.: HET PERSONEEL & DE PATIENT zijn weer de dupe!

 

Dus: een “warme” oproep voor jullie aanwezigheid op de betoging én de personeelsvergaderingen van 14 november (09h & 12h, aud. K12F) & 16 november (14h30, aud. Dwarsgebouw links, ingang 48).

 

Tenslotte: heb je nog vragen of suggesties → 24199 of acod@uzgent.be