Het gaat wel degelijk over de patiënt, niet over het geld??

Onlangs was er heel wat te doen over de supplementen die plastisch chirurgen aan patiënten vragen i.h.k.v. borstreconstructies met eigen weefsel.
Niettegenstaande er in een nieuw voorstel van akkoord door de overheid daarvoor 3,2 miljoen EURO extra werd uitgetrokken vinden een aantal plastisch chirurgen dat zij toch verder supplementen mogen aanrekenen.

Deze houding kon uiteraard op géén sympathie rekenen, noch van de bevoegde minister (M. De Block), noch van het grootste artsensyndicaat (BVAS), laat staan de betrokken patiënten…

Intussen hebben toch een 14 tal ziekenhuizen, waaronder 3 universitaire (UZ Leuven, UZ Antwerpen & CHU de Liège) het nieuwe akkoord getekend.

Groot is onze verbazing dat het UZ Gent (nog) niet op deze lijst voorkomt.

Navraag leert intussen dat de directie het akkoord wel heeft getekend, MAAR dat enkele plastisch chirurgen van het UZ Gent dat om bepaalde (?) redenen niet doen…

Het is blijkbaar ook de eerste keer dat het akkoord van de plastisch chirurgen individueel vereist is…

Wat dit nu concreet betekent voor ons ziekenhuis én onze patiënten is momenteel onduidelijk.

Hebben hun collega’s plastisch chirurgen (minstens in de drie universitaire ziekenhuizen) dan ongelijk dat zij de nieuwe overeenkomst wel tekenen?

Maar zoals gezegd: het gaat wel degelijk over de patiënt, niet over het geld!