Project 600

Net zoals vorige jaren wordt het project “600” verder gezet. Voor het schooljaar 2017 – 2018 wordt de kans geboden aan 120 werknemers van de publieke sector om met behoud van loon de opleiding verpleegkunde te volgen (bachelor – HBO5).De toelatingsvoorwaarden zijn de volgende:
tewerkgesteld zijn in een openbare instelling behorend tot de federale gezondheidssectoren (ziekenhuizen, PVT, IBW, RVT,…);  

tenminste halftijds tewerkgesteld zijn (statutair – contractueel);

een minimumervaring hebben van 3 jaar in één of meerdere instellingen behorend tot de federale gezondheidszorg (privé of openbaar);

bij aanvang van de opleiding nog een voorziene loopbaan hebben van 5 jaar per studiejaar;

medisch geschikt zijn om de opleiding verpleegkundige te volgen en om het beroep uit te oefenen;

niet in het bezit zijn van een brevet, een graduaat of een diploma van bachelor in de verpleegkunde;

voldoen aan de toelatingsvoorwaarden van het onderwijs dat de werknemer wenst te volgen;
zich ertoe verbinden na het slagen in de opleiding minstens 5 jaar te zullen werken als verpleegkundige (voltijds of deeltijds) in de sector.
Geïnteresseerden kunnen zich uiterlijk voor 4 mei 2017 inschrijven. ( zie UPDATE )
De benodigde formulieren kan men bekomen bij uw vakbond of op het P – loket.
Voor bijkomende info: 24199 of acod@uzgent.be 
UPDATE!! De inschrijvingstermijn is verlengd tot 15 mei.
 

2 Comments

  1. ‘Medisch geschikt voor opleiding verpleegkundige ‘ MOET veel strenger aangepakt worden. Veel te veel VPK starten (zowel jong als ouder,HIER WEL VOORAL DE OUDERE ) met rugpijn, en vallen in stageperiode AL ziek met rugproblemen !!! indien ze dit zelf niet weten, moeten ze er zeker op gewezen worden dat diT NIET KAN !!

    1. Dag Martine,

      Het is de keuze van elk personeelslid dat voor deze opleiding in aanmerking komt, om voor zichzelf uit te maken of ze voldoende medisch geschikt zijn voor deze opleiding. Bij twijfel kunnen ze best een arts raadplegen.

      Groeten,

Reacties zijn gesloten.