RECHTVAARDIGE LOOPBAAN MEDEWERKERS? OPNIEUW ALLEEN MAAR VERLIEZERS?

Met grote spijt moet de ACOD vaststellen dat er nog steeds geen definitieve oplossing is voor het herstel van anciënniteit/ billijke verloning van de medewerkers van het UZ Gent.

Wij hadden het liever anders gezien…

Eerst hadden we het verhaal van functionele loopbaan (herstel anciënniteit).
Na een aantal jaren sloten alle vakbonden een formeel akkoord met het bestuur van het UZ Gent om volop te gaan voor de functieclassificatie om zo een oplossing te bieden aan het herstel van anciënniteit en tegelijk te zorgen voor een billijke verloning (gelijk loon voor gelijk werk).
In de eindfase van dit project breekt één vakbond zijn woord en trekt naar de rechtbank en gaat terug voor het dossier functionele loopbaan, waardoor alles en iedereen geblokkeerd wordt tot op vandaag.

Vorige maand werd door de rechtbank een uitspraak gedaan waarbij de rechter besliste dat de anciënniteit dient hersteld te worden.
Het UZ Gent beslist om hiertegen in beroep te gaan.

Dit wil zeggen dat…

  • Er opnieuw een periode van een tweetal jaar onzekerheid begint.
  • Er nog steeds geen definitieve beslissing is door dit juridisch getouwtrek.
    Er geen andere uitweg is omdat geld immers maar 1 keer kan uitgegeven worden (of via de teruggave van anciënniteit of via functieclassificatie met herstel anciënniteit).

En over een paar jaar…

  • Is het mogelijk dat het UZ Gent terug in het ongelijk wordt gesteld en zal er voor alle personeelsleden een rechtzetting moeten komen (maar zal het probleem rond gelijke en billijke verloning blijven bestaan).
    Of wordt het UZ Gent in zijn gelijk gesteld en dan kan dit ganse dossier alle (al dan niet juridische) kanten uit…

En tot slot: laat er geen twijfel over bestaan, gelijk wat de uitkomst zal zijn, de ACOD zal er op staan dat iedereen op dezelfde manier behandeld wordt in dit dossier.