ACOD UZ Gent

ACOD – ABVV openbare diensten – overheidsdiensten

Archief voor de maand “november, 2017”

Attractiviteitspremie 2017

Gent, 6 november 2017 

In uitvoering van het federaal zorgakkoord 2005 – 2011 (publieke sector) wordt ook dit jaar de attractiviteitspremie uitgekeerd.

De premie van 480€ wordt aan de gezondheidsindex gekoppeld en zal bruto ongeveer 600€ bedragen (bij voltijdse tewerkstelling en rekening houdend met de referentieperiode).

Voor deeltijds werkende personeelsleden wordt de premie uiteraard bepaald in verhouding tot de geleverde of gelijkgestelde arbeidsdagen over de referentieperiode.

De referentieperiode voor de berekening van het bedrag van de attractiviteitspremie 2017 waar de werknemer recht op heeft loopt van 1 oktober 2016 tot 30 juni 2017.

Van het bruto bedrag wordt naargelang het statuut van het personeelslid een RSZ inhouding gedaan van 3,55% (statutair personeelslid) of 13,07% (contractueel personeelslid).

Daarnaast wordt op het bedrag ook een bedrijfsvoorheffing (ongeveer 30%) afgehouden.

 

Concreet:

 

Voor een voltijds werkend personeelslid (vastbenoemd) zal de premie ongeveer 400€ netto bedragen, voor een contractueel personeelslid is dit ongeveer 370€.

De premie wordt eind november a.s. uitbetaald.

 

Advertenties

Berichtnavigatie