Verkiezing lid Raad van Bestuur UGent door personeel UZ Gent

Wij werden er door het UZ Gent-bestuur op infovergaderingen van op de hoogte gesteld dat het UZ Gent in de Universiteit Gent wordt opgenomen. Daarom wordt een vertegenwoordiger van het personeel van de ziekenhuis aan de Raad van bestuur van de UGent toegevoegd.

De verkiezing van deze vertegenwoordiger vindt plaats op 19 december vanaf 9 uur, op 20 december en op 21 december tot 16 uur. Meer info over de kiesverrichtingen zelf kan je vinden op het UZGent intranet.

Je bent stemgerechtigd: neem in elk geval deel aan de verkiezing die elektronisch verloopt!!

De ACOD UZ Gent steunt voluit de kandidatuur van het duo Guido Rasschaert en Sabine Van Bever!!

Wij roepen onze leden, sympathisanten, en bij uitbreiding alle personeelsleden van het UZ Gent op hun stem aan Guido en Sabine te geven.

Overtuig je collega’s!

Meer info over de kandidatuur van Guido en Sabine zal je in de loop van de volgende dagen vinden op hun website www.tuzet.gent , en ook op hun facebookpagina www.facebook.com/tuzetgent.

Je kan hen ook volgen op twitter onder de handle @tuzetgent.

 

Namens ACOD UZ Gent wensen wij het duo veel succes!!