Iedereen telt in ‘tUZet Gent!!

Naar aanleiding van de integratie van het UZ Gent in de UGent worden volgende week verkiezingen georganiseerd. Deze elektronische verkiezingen gaan door tussen 19 december (vanaf 9u) en 21 december (tot 16u).

We dringen er bij iedereen op aan om gebruik te maken van hun stemrecht!!

Met deze verkiezingen worden twee gemandateerden (een arts én een niet – arts) verkozen in de Raad van Bestuur van de UGent met een mandaat van 4 jaar.

Gezien er slechts twee gemandateerden zullen zetelen zal uw stem vanuit het UZ Gent dus van groot belang zijn.

Uit het personeel (niet-artsen) hebben twee collega’s, Guido Rasschaert en Sabine Van Bever, beslist om de uitdaging aan te gaan. Zij hopen na de verkiezing uw stem te vertolken in de Raad van Bestuur.

Info over Guido en Sabine, hun programma en de integratie vind je op hun website www.tuzet.gent,  facebook.com/tuzetgent of  via twitter @tuzetgent.

Uiteraard mag je hen ook persoonlijk contacteren (coördinaten op de site) om hen meer info te vragen over hun kandidatuur én om de stem, die zij namens jullie willen vertegenwoordigen, toe te lichten.

De ACOD UZ Gent is verheugd dat onze collega’s Guido en Sabine deze belangrijke taak op zich willen nemen. Wij steunen hen voluit om samen TRAP OP te gaan als onze vertegenwoordigers voor het UZ Gent, voor onze arbeidsvoorwaarden, voor onze werkomstandigheden… Op naar de Raad van Bestuur van de UGent!!

Wij durven dan ook al onze leden in het UZ Gent vragen hun stem uit te brengen op Guido & Sabine.

Omdat iedereen telt!

Namens de ACOD UZ Gent,

Yves Derycke

Voorzitter

Katrien Van Keirsbilck

Ondervoorzitter

Ps: als je praktische vragen hebt over hoe je kan stemmen: neem gerust contact met ons op (of de kandidaten) via 24199 of acod@uzgent.be