Dossier Functionele Loopbaan: Update

Gunstige evolutie wat betreft het dossier functionele loopbaan.

Het ACV-OD en de ACOD hebben het voorstel dat besproken werd op onze ledenvergaderingen van 13 en 14 november verdedigd bij de Directie met een positief resultaat als gevolg.

Waarom is dit voorstel er gekomen?

Het ACV-OD en de ACOD zijn steeds voorstander geweest van een degelijk onderbouwd en billijk systeem voor alle personeelsleden. Dit zou er gekomen zijn tot op het moment dat er een juridische kink (via een andere vakorganisatie) in de kabel kwam.

Omdat we ook het voortbestaan van het UZ Gent en de verworvenheden van alle personeelsleden willen beschermen, hebben we onze verantwoordelijkheid genomen en een gulden middenweg gezocht.

Wat houdt het voorstel in?

Alle huidige personeelsleden (ATP) die ooit geconfronteerd werden met een terugval zullen éénmalig de kans krijgen om tot maximum 5 benadeelde jaren rechtgezet te worden. Dit zal via een dadingsovereenkomst gebeuren waarin ook zal beschreven staan dat er geen rechtszaak meer kan aangegaan worden over deze zaak.
Naar de toekomst toe zal de terugval niet meer toegepast worden en de personeelsleden die reeds de terugval hadden, zullen rechtgezet worden.

Voor 76 artsen die in 2009 een extra terugval hadden wordt er ook een rechtzetting gedaan. Daarnaast komt er voor de artsen naar de toekomst toe een statutaire gelijkschakeling met de regelgeving voor het ZAP-personeel binnen de universiteit.

Wanneer zou dit gerealiseerd kunnen worden?

De verwachting is om eind maart 2018 rond te zijn met de onderhandelingen.

En wat met de functieclassificatie?

De functieclassificatie invoeren is niet meer mogelijk. In het federaal gezondheidsakkoord dat is afgesloten voor de openbare sector zitten centen voor de uitrol van een nieuw verloningsmodel voor de openbare gezondheidssector (IFIC). Naar de toekomst toe zouden we hieraan kunnen participeren.

Volgende belangrijke afspraak?

Maandag 8 januari 2018 hebben we een volgende vergadering waar er een ontwerptekst op tafel komt.

 

Yves DERYCKE                                                                    Marc FLAMAND
Voorzitter                                                                            Voorzitter
ACOD Overheidsdiensten                                                ACV openbare diensten UZ Gent
24199d                                                                                 23093d