ACOD UZ Gent

ACOD – ABVV openbare diensten – overheidsdiensten

Archief voor de maand “februari, 2018”

Uitnodiging Algemene Ledenvergaderingen

Gelet op de verdere gunstige voortgang van het dossier functionele loopbaan nodigen de ACOD en het ACV-OD hun leden uit op algemene ledenvergaderingen.

Woensdag 28 februari van 11h30 tot 12h30

Woensdag 28 februari van 15h30 tot 16h30

Dinsdag 6 maart van 12h00 tot 13h00

Telkens in het auditorium K12F

Het bijwonen van deze ledenvergaderingen kan gebeuren met dienstvrijstelling (rekening houdend met de dienstnoodwendigheden).

Advertenties

actie 27 februari: praktische afspraken

Op 27/2 gaat ACOD op een centrale actieplaats verzamelen, namelijk aan Balkonrotonde (Expressweg N31) te Brugge Sint-Michiels van 11u30 tot 13u30.  Aangezien de manifestatie rond het middaguur is worden er friettrucks voorzien om de honger te spijzen.

Vanuit Oost-Vlaanderen zullen vanop volgende plaatsen autobussen ingelegd worden:

 • Aalst (Houtmarkt)                           vertrek om 10u00
 • Dendermonde (Station)                 vertrek om 09u45
 • Eeklo (Station)                                 vertrek om 10u15
 • Gent (Sint-Pietersplein)                 vertrek om 10u15
 • Ronse (Station)                                vertrek om 09u45
 • Sint-Niklaas (Station)                     vertrek om 09u45

Inschrijven : hier klikken

ACOD rekent alvast ook op uw deelname om samen een vuist te maken tegen de pensioenplannen van deze regering voor het personeel in de openbare diensten.

Staking 27 februari 2018

Op dinsdag 27/2 organiseert de ACOD een stakingsactie, gericht tegen het uitblijven van een goed pensioensysteem. ACOD vraagt een fatsoenlijk pensioen, op een aanvaardbare leeftijd, en met een oplossing voor de zware beroepen.

Praktische info

 • Iedereen  heeft het recht om te staken en is gedekt door de stakingsaanzegging van de ACOD.
 • De vitale behoeften worden in de komende weken vastgelegd.
 • Stakers die lid zijn bij de ACOD hebben recht op een stakersvergoeding (kopie loonstrookje opsturen).
 • Indien je opgevorderd wordt, moet je gevolg geven aan deze opvordering.
 • Hou ook rekening met eventuele hinder bij het openbaar vervoer!
 • Voor verdere vragen: 24199 of acod@uzgent.be

Affiche staking zware beroepen 27 februari OVHD – A4

Functionele loopbaan: Opnieuw een stap dichter bij een finaal akkoord

Op 7 februari zijn ACOD en ACV openbare diensten tot een akkoord gekomen met de directie i.v.m. het dossier van de functionele loopbaan (terugval in geldelijke anciënniteit voor de niveaus D, C en A).

Het akkoord bestaat uit twee delen:

1. Een financiële regeling voor het verleden, waarbij het UZ Gent bereid is om voor maximaal vijf (de normale verjaringstermijn bij loongeschillen) benadeelde jaren een vergoeding te betalen. Dit zal gebeuren door middel van een individuele dadingovereenkomst en is van toepassing op iedereen die op 31/12/2017 in dienst was. De uitbetaling zal gebeuren in stappen, te beginnen met de niveaus D vanaf 1 april 2018.

2. De terugval in geldelijke anciënniteit zal vanaf 1 april 2018 niet meer toegepast worden. Er zal voor iedereen een nieuw aangepast loon berekend worden en ook dit zal gebeuren in stappen, maar wel steeds met terugwerkende kracht tot 1 april.

Het voorstel moet nu wel nog voorgelegd worden aan het Bestuurscomité van eind februari en van zodra ook het Bestuurscomité zich akkoord verklaard heeft met het voorstel, zullen we personeelsvergaderingen organiseren om meer toelichting te geven.

Berichtnavigatie